Агрономічне відділення Технологічне відділення Економічне відділення

Агрономічне відділення

Технологічне відділення

Економічне відділення

ГОРТАЄМО СТОРІНКИ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ

Бібліотека коледжу – важлива інноваційна наукова та творча лабораторія. Сьогодні від її послуг в великій мірі залежить якість навчально-виховної роботи.

Монітори маркованих комп’ютерів, придбаних у рамках німецько-українського проекту співробітництва «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» з перших вересневих днів засвітилися у бібліотеці сторінками підручників та навчальних видань.

Для першокурсників електронна читальна зала - добрий фундамент  успішного навчання, опанування знаннями та вдалого входження в освітнє молодіжне середовище. Недаремно девізом діяльності бібліотеки в новому навчальному періоді обрано тезу «Бібліотека – територія єдності, довіри, навчання та спілкування».

сайт 3 

Принципово новим є інноваційний підхід щодо використання бібліотечного простору з метою опанування освітніми ресурсами Інтернету.  

Це забезпечить стійкий розвиток бібліотеки, як інформаційно-просвітницького центру коледжу, згуртування студентів навколо ідеї єдиної держави та єдиної справи, примноження матеріальних і духовних багатств навчального закладу і підтвердить статус бібліотечного працівника як лідера інноваційної думки.

сайт 4

Наразі електронна бібліотека коледжу вирішує питання забезпечення кожного студента-нововступника підручниками з усіх загальноосвітніх дисциплін за новими навчальними програмами. А бібліотечна справа піднесена на якісно новий рівень впровадження в роботу нових інформаційних технологій, навчання студентів культури інформаційного самообслуговування, створення нових та поповнення існуючих баз даних навчальних матеріалів.

сайт

Зала електронних ресурсів коледжу - осередок потужних знань і світового наукового досвіду, тут акумулюється мудрість та результати ретельної праці, презентація нових, створених усім педагогічним колективом ідей. 

                                                                                                                                                      Галина Бухта, завідувачка бібліотеки

                                                                                                                                                     Фото Богдана Кулика

 

Top