Статут Іллінецького аграрного фахового коледжу в редакції від 07.06.2021 року 

Контракт МОН з директором коледжу Пиндусом В.В. від 04.02.2019

Накази МОН №57-к та 58-к про звільнення та призначення Пиндуса В.В. на посаду директора від 04.02.2019

Наказ директора від 10.04.2018 №22/1-11 "Про попередження та недопущення вживання студентами коледжу наркотичних засобів"

 Концепція розвитку Іллінецького державного аграрного коледжу

Положення про циклову комісію Іллінецького державного аграрного коледжу

Щодо вартості виготовлення документів про вищу освіту

Колективний договір Іллінецького державного аграрного коледжу

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Іллінецького державного аграрного коледжу та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про комп'ютерне тестування знань і вмінь студентів в Іллінецькому державному аграрному коледжі

Положення про педагогічну раду Іллінецького державного аграрного коледжу

Положення про переведення студентів Іллінецького державного аграрного коледжу на вакантні місця державного замовлення

Положення про приймальну комісію Іллінецького державного аграрного коледжу

Положення про студентське самоврядування в Іллінецькому державному аграрному коледжі

Протоколи засідання приймальної комісії Іллінецького державного аграрного коледжу

Правила внутрішнього трудового розпорядку Іллінецького державного аграрного коледжу

Рішення засідань педагогічної ради Іллінецького державного аграрного коледжу

Штатний розпис Іллінецького державного аграрного коледжу

Статут Іллінецького державного аграрного коледжу

Зміни до Статуту Іллінецького державного аграрного коледжу

Звіт про здійснення державних закупівель

Положення про відділення в Іллінецькому державному аграрному коледжі

Положення про комп'ютерне тестування знань і вмінь студентів в Іллінецькому державному аграрному коледжі

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти в Іллінецькому державному аграрному коледжі

Порядок формування рейтингу успішності студентів Іллінецького державного аграрного коледжу для призначення академічних стипендій

Top