Перелік залікових питань з дисципліни «Вища математика»

Перелік питань з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»

Перелік питань з дисципліни «Історія України»

Питання для вивчення дисципліни «Культурологія»

Перелік питань з дисципліни «Основи екології»

Перелік питань з дисципліни «Основи правознавства»

Перелік питань з дисципліни «Основи філософії»

Питання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»
Перелік питань з дисципліни «Розведення сільськогосподарських тварин»
Перелік питань з дисципліни «Технологія кормів з основами кормовиробництва»
Перелік питань з дисципліни «Агрометеорологія»
Перелік питань з дисципліни «Ботаніка»
Перелік питань з дисципліни «Механізація виробничих процесів в тваринництві»

Перелік питань з дисципліни «Мікробіологія
»

Перелік питань з дисципліни
«Неорганічна хімія»
Перелік питань з дисципліни «Генетика сільськогосподарських тварин»
Перелік питань з дисципліни «Грунтознавство»
Перелік питань з дисципліни «Гігієна сільськогосподарських тварин»

Аржанцева С.І Лісове господарство  2-й курс

205 Лісове господарство - ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Аржанцева С.І Лісове господарство  3-й курс

205 Лісове господарство - ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

205 Лісове господарство - ЛІСОЗАХИСТ

Аржанцева С.І Лісове господарство 4-й курс

205 Лісове господарство - ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

205 Лісове господарство - ЛІСІВНИЦТВО

205 Лісове господарство - НЕДЕРВНІ РЕСУРСИ ЛІСУ

 Омельчук С.В. грунтознавство 2-й курс

205 Лісове господарство -1 Закономірності

205 Лісове господарство - 2 Укр.Полісся

205 Лісове господарство - 3 Лісостеп

205 Лісове господарство - 4 Степ

205 Лісове господарство - 5 Засолені

205 Лісове господарство - 6 Гірські області

 Аржанцев М.М.  2-й курс

205 Лісове господарство, конспект лекцій дендрологія Аржанцев М.М.

3-й курс

205 Лісове господарство конспект лекцій Механізація лісового господарства 

205 Лісове господарство Механізація лісового господарства практичні

205 Лісове господарство конспект лекцій Лісомисливське господарство

 

 

Вихованець Н.Д. Англійська мова 1- курс

Теоретичний матеріал з граматики англ. мови_1                                                         Module_1_People_and_relationship

Теоретичний матеріал з граматики англ.мови_2                                                          Module_2_Choosing_the_career

Робочий_зошит_іноземна_І_курс                                                                                     Module_3_Being_a_student

Сам.роб_Варiант_1                                                                                                              Module_4_Ukraine

Сам.роб_Варiант_2                                                                                                              Module_5_Great_Britain

Сам.роб_Варiант_3                                                                                                    Module_6_Communication_technоlogies

Сам.роб_Варiант_4                                                                                                              Module_7_Sports

Сам.роб_Варiант_5                                                                                                              Module_8_Cuisine

 

Авраменко І.В.  Англійська мова 2- курс

Навчальні матеріали для дистанційної роботи студентів з іноземної мови на період карантину

 

Назаренко В.М. Українська література

Всі спеціальності Конспект лекцій 1 курс (1 частина)

Всі спеціальності Конспект лекцій 1 курс (2 частина)

Всі спеціальності Конспект лекцій 2 курс (1 частина)

Всі спеціальності Конспект лекцій 2 курс (2 частина)

Н.І.Ренейська, Назаренко В.М. Українська мова  2- й курс 

Всі спеціальності Українська мова Конспект лекцій Н.І.Ренейська, Назаренко В.М.

Назаренко В.М., Ренейська Н.І. Українська мова 1-й курс

 Всі спеціальності Українська мова лекції для студентів I-го курсу

 Н.І.Ренейська, Зарубіжна література, 1- й курс 

Всі спеціальності Зарубіжна література Конспект лекцій II семестр 

Всі спеціальності Зарубіжна література Конспект лекцій I1 семестр

 

Білозор Н. М. Соціологія 2- й курс 

Всі спеціальності Соціологія 

10-klas-gromadjanska-osvita-bakka-2018 https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

Білозор Н. М. Основи правознавства 2- й курс

11-klas-pravoznavstvo-filipenko-2019  https://pidruchnyk.com.ua/1314-pravo-flpenko-11-klas.html 

Амброзевич Ж.В.  Історія України

Опорний конспект з історії України 2

 

Вступ до спеціальності

Економіка підприємства для менеджерів

Економічний аналіз

Економіка

Зовнішньоекономічна діяльність

Етика та психологія

Діловодство

Гроші і кредит

Контроль і ревізія

Казначейська справа

- Лекції Економіка підприємства для менеджерів І

- Лекції Економіка підприємства для менеджерів ІІІ

Технології комп'ютерної обробки інформації (1 частина)

Технології комп'ютерної обробки інформації (2 частина)

Орган1зац1я виробництва Комплекс методзабезпечення

Планування діяльності

Статистика (1 частина)

Статистика (2 частина)

Менеджмент

Менеджмент 3 курс

 викладач Кучер Н.П. Комерційне право 3 -й курс

Конспект лекцій - Лекція 1 Поняття, предмет, метод і система комерційного права 

Конспект лекцій - Лекція  2 Суб’єкти комерційного права

Конспект лекцій - Лекція  3 Господарський договір

викладач  Кучер Н.П. Фінансове право 3 -й курс

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА з предмету ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Підручник Фінансове право Волощук М.Г. 2017  

Конспект лекцій з дисципліни Бюджетна система

Фінансове право Лекція 1 

Фінансове право Лекція 2 

Фінансове право Лекція 3

Фінансове право Лекція 4

Фінансове право Лекція 5

Фінансове право Лекція 6

Фінансове право Лекція 7

Фінансове право Лекція 8

Фінансове право Лекція 9

 

ПРАКТИКУМ З ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

 викладач Кучер Н.П. Адміністративне право 4 -й курс

Адміністративне право. Підручник Галунько В. перейти за посиланням http://kafedr.at.ua/_bd/7/765.pdf

 

 

 

Top