Перелік залікових питань з дисципліни «Вища математика»

Перелік питань з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»

Перелік питань з дисципліни «Історія України»

Питання для вивчення дисципліни «Культурологія»

Перелік питань з дисципліни «Основи екології»

Перелік питань з дисципліни «Основи правознавства»

Перелік питань з дисципліни «Основи філософії»

Питання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»
Перелік питань з дисципліни «Розведення сільськогосподарських тварин»
Перелік питань з дисципліни «Технологія кормів з основами кормовиробництва»
Перелік питань з дисципліни «Агрометеорологія»
Перелік питань з дисципліни «Ботаніка»
Перелік питань з дисципліни «Механізація виробничих процесів в тваринництві»

Перелік питань з дисципліни «Мікробіологія
»

Перелік питань з дисципліни
«Неорганічна хімія»
Перелік питань з дисципліни «Генетика сільськогосподарських тварин»
Перелік питань з дисципліни «Грунтознавство»
Перелік питань з дисципліни «Гігієна сільськогосподарських тварин»
Top