Ландшафтна архітектура (Конспекти лекцій)

Перелік питань на екзамен з ландшафтного проектування.на екзамен з ландшафтного проектування

Основи геодезії (Конспекти лекцій)

Проектування об`єктів зеленого будівництва (Конспекти лекцій)

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „проектування об`єктів зеленого будівництва"

БОТАНІКА Навчально-методичний посібник з контрольними завданнямиБОТАНІКА Навчально-методичний посібник з контрольними завданнями

БОТАНІКА Перелік питань що виносяться на екзамен

Гідро-технічні споруди (Лекції)

Гідро-технічні споруди (тести)

Дендрологія (Лекції)

Тепличне господарство (Підручник)

Екологія (Лекції)

Захист рослин (Лекції)

Перелік питань на екзамен з дисципліни «Захист рослин»

Рекреаційне лісівництво (Лекції)

Декоративне садівництво (Лекції)

Екзаменаційні питання з організації робіт

Фітодизайн (Лекції)

Економіка сільськогосподарського виробництва для спеціальності "Зелене будівництво і садово-паркове господарство" (Всі матеріали)

Соціологія (матеріали для вивчення)

Top